Veel Gestelde Vragen

Het op een duidelijke, en voor iedereen begrijpelijke, manier inzichtelijk maken wat men aan geld en goederen heeft zowel voor als na de echtscheiding.
Om bijvoorbeeld uw woonwensen na een echtscheiding te kunnen realiseren, of om achteraf niet tot de conclusie te hoeven komen dat men een bepaalde spaar- of lijfrenteverzekeringen niet ten gelde kan maken om fiscale redenen.
Eigenlijk te veel om op te noemen. De gevolgen zijn in ieder geval verstrekkend. Uw situatie wijzigt op fiscaal, juridisch en financieel gebied. Als er sprake is van een huwelijk, samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap, moet deze overeenkomst ontbonden worden. Ook uw financiële situatie wijzigt. Een van de partners moet afhankelijk van uw inkomen, kinderalimentatie en of partneralimentatie betalen. Dit zijn nog maar enkele aspecten waar u mee te maken krijgt. Wij informeren en adviseren u graag op basis van uw situatie. Er is geen sprake van een huwelijk, samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap. Zijn er dan toch zaken die geregeld moeten worden om uit elkaar te gaan. Ja bijvoorbeeld de kinderen, en het eigen gemeenschappelijke huis.
Nee! Hoe harmonieus ook de echtscheiding in beginsel verloopt. In de toekomst kan alles veranderen. Een nieuwe partner kan van invloed zijn, een verandering in de financiële situatie van een van de partners of zelfs overlijden van een van de partners kan jaren na de scheiding nog van invloed zijn.
In principe is dit mogelijk maar het is beter om de thans geldende norm te hanteren. Dat is eerlijk voor beide partijen en het voorkomt discussie tijdens de scheiding of in de toekomst.
In dit stuk worden alle afspraken tussen de ex-partners vastgelegd en na ondertekening van dit stuk zijn deze afspraken bindend tussen beiden.
Wat wij voor u moeten regelen is geheel afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wat wij sowieso, al dan niet met onze partners, voor u kunnen regelen zijn bijvoorbeeld voorlopige voorzieningen, een ouderschapsplan, co-ouderschap, een echtscheidingsconvenant, alimentatie berekeningen, de verdeling, verzekeringskwesties, hypotheek, pensioen, risicobescherming en testamentaire aangelegenheden.