Kinderen

Kinderen zijn altijd de dupe als men gaat scheiden en zaken niet goed geregeld worden. U doet uw kinderen veel verdriet wanneer u er niet in slaagt na uw echtscheiding rekening met hen te houden. Denk maar eens aan hun verjaardagen, bijzondere gebeurtenissen op school en sporten die ze beoefenen. Regelt u de echtscheiding goed, dan voorkomt u dat.
Door de emoties die scheiden met zich mee brengt is het nu lastig u voor te stellen hoe u later toch op een ”gewone” manier met elkaar om kunt gaan, in het belang van de kinderen. Heeft u over uw kinderen geen goede afspraken gemaakt tijdens de echtscheiding dan kan dat later voor veel problemen zorgen. Dat is dan overigens niet alleen voor uw kinderen, maar ook voor uzelf een ramp. De negatieve gevolgen van de echtscheiding blijven uw leven beheersen.
Alleen een goede alimentatie regeling is niet genoeg. Vaak wordt gedacht dat de zaak al goed geregeld is met het bepalen van de hoogte van de alimentatie. Niets is minder waar.
Gericht op de toekomst van uw kinderen is het belangrijk meer goede afspraken te maken dan alleen over financiële zaken.
Belangrijk is dat al dit soort afspraken goed worden vast gelegd in het echtscheidingsconvenant.

Ouderschapsplan

Uit de praktijk, maar ook uit onderzoek, blijkt helaas maar al te vaak dat kinderen in meer of mindere mate negatieve gevolgen van de echtscheiding van hun ouders ondervinden. Hoe groot de schade voor kinderen is, bepalen voor een groot deel de ouders zelf. Door hun inspanningen en gedragingen hebben ouders in de hand hoe het na de scheiding met hun kinderen gaat. Het is dan ook van belang dat ouders zich bewust zijn van hun eigen vermogen om schadelijke effecten van de scheiding op hun kinderen te beperken en goed na te denken over welke regelingen de beste garantie bieden voor hun kinderen.
Ook de overheid deelt deze mening. Om zoveel mogelijk onnodig leed voor de kinderen te voorkomen, wil de overheid dan ook dat ouders verplicht een ouderschapsplan opstellen. Het uitgangspunt van zo’n ouderschapsplan is dat kinderen een goede relatie met beide ouders moeten kunnen houden. Bovendien dwingt het ouderschapsplan de ouders na te denken over hoe zij concreet het ouderschap na de scheiding vorm willen geven en na te denken over belangen van henzelf en van hun kinderen.

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval de volgende zaken aan bod komen:

• de wijze van uitoefening van het gezamenlijk gezag;
• de vormgeving aan de zorg- en opvoedingsrelatie, of de omgangsregeling;
• de kosten van verzorging en opvoeding.
• de wijze waarop de ouders elkaar informatie verschaffen en raadplegen bij gewichtige aangelegenheden ten aanzien van de kinderen;