Hypotheek na de echtscheiding

uw hypotheek na de echtscheiding

Het eigen huis is vaak gekocht op basis van twee inkomens. Dit brengt in een echtscheiding vaak met zich mee dat de woning dient te worden verkocht omdat de hypotheek niet kan worden afgesloten op naam van slechts een van u beiden. Als een van u de woning toch wenst over te nemen, dan dient de ander meestal te worden uitgekocht, zodat u eerst de marktwaarde van de woning moet vaststellen via een taxatie rapport. Een onafhankelijk financiëel adviseur zal vervolgens nagaan in hoeverre het inkomen toereikend is voor de nieuwe af te sluiten hypotheek, rekening houdende met de toekomstige alimentatie verplichtingen.

Nieuwe fiscale regels

Sinds 1 januari 2013 zijn de regels omtrent de aftrekbaarheid van de hypotheekrente gewijzigd. Indien u een nieuwe hypotheek afsluit dient u dit in der vorm van een annuïteitenlening te doen of in de vorm van een lineaire lening. Slechts de rente die wordt betaald voor dat soort leningen is nog aftrekbaar. Aflossingsvrije leningen of spaarhypotheken zijn dus niet meer aftrekbaar. Dit geldt niet voor reeds bestaande leningen. De fiscus ziet echter de verdeling van een huis als de aankoop van een huis. Dit betekent dat de helft van de schuld die de partij op zich neemt die het huis krijgt toebedeeld, wordt gezien als een koopsom. Dat betekent dat de helft van de lening moet worden omgezet in een annuïteitenlening of lineaire lening. Dit geldt ook voor een eventuele nieuwe aanvullende lening die moet worden afgesloten om de ander uit te kopen.

Bent u reeds vóór 1 januari 2013 gescheiden of heeft u toen reeds een echtscheidingsconvenant getekend waarin staat dat het huis door een van u zou worden overgenomen, dan valt u nog onder de oude regel mits u het huis juridisch verdeeld uiterlijk in 2013.