EEN BV EN TOCH PRIVÉ AANSPRAKELIJK

Een bv hebben en toch privé aansprakelijk zijn, kan dat? Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: Ja, dat kan! Het niet afsluiten van de gebruikelijke verzekeringen kan hier al voor zorgen. Ook kunnen schuldeisers bij u privé aankloppen. Het is daarom belangrijk om hier als bestuurder van een bv af en toe eens bij stil te staan.

Een bv is een rechtspersoon met eigen rechten, verplichtingen en vermogen. Net als een privé persoon moet een bv verplichtingen nakomen. Een bv heeft alleen zelf geen ‘handjes’. Daarvoor zal een natuurlijk persoon de bv moeten vertegenwoordigen. Dit kunnen ook meerdere personen zijn. In de statuten kan worden bepaald welke bestuurder individueel de bv kan vertegenwoordigen en welke niet. Contracten worden door de bv gesloten en niet door de privépersoon die de bv vertegenwoordigde. En toch kan een bestuurder in bepaalde gevallen aansprakelijk zijn of worden gesteld.

In strijd met regels
Soms berokkent een bestuurder schade aan de bv. De bv kan het bestuur dan aansprakelijk stellen. Dit kan alleen als er sprake is van een ‘ernstig verwijtbaar onbehoorlijke taakvervulling’. Dit is het geval als een andere bestuurder in een vergelijkbare situatie zou hebben afgezien van een dergelijke handeling. Denk hierbij aan een handeling in strijd met wettelijke, statutaire of andere regels die juist de bv proberen te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn fraude plegen/strafbare handelingen verrichten, handelen in strijd met de aard van de activiteiten van de onderneming en gelden en/of vermogen onttrekken uit de bv alsof het eigen (privé)vermogen is. Ook het niet afsluiten van de gebruikelijke verzekeringen en het nemen van financieel zeer risicovolle en onverantwoorde besluiten vallen hieronder.

Doorheen prikken
Het kan zijn dat eventuele schade die derden lijden het gevolg is van het handelen van een bestuurder. Er wordt dan als het ware door het schild van de bv heen geprikt om de bestuurder als privépersoon aan te spreken. Als iemand een bv alleen maar gebruikt om privé-aansprakelijkheid te voorkomen, zal de bestuurder niet worden beschermd. Schuldeisers van een dergelijke bv kunnen de bestuurder dan als privépersoon aanspreken.

10:0 achter
Komt de bv aangegane verplichtingen niet na doordat een bestuurder niet heeft gehandeld, kan er sprake zijn van een onrechtmatige daad. Ook dan kunnen schuldeisers bij u aankloppen. Heeft u geen boekhouding bijgehouden of de jaarrekening niet tijdig gedeponeerd, dan bepaalt de wet dat er in een situatie van faillissement sprake is van een onbehoorlijke vervulling van de taak. Het is dan aan de bestuurder om aan te tonen dat het niet op orde hebben van een boekhouding en/of het niet tijdig deponeren van de jaarrekening geen belangrijke oorzaak is geweest van het faillissement. Maar u staat dan als het ware bewijstechnisch al wel 10:0 achter op de faillissementscurator. Sta hier dus goed bij stil. Elke situatie is anders en feiten zijn nooit hetzelfde, maar de gevolgen kunnen voor u als bestuurder groot zijn.

Bron: KNB

Add your Comment